Menu
ObecBušanovice
rozšířené vyhledávání

Hasiči

Hasiči Bušanovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Kategorie jednotky: JPO V
Počet členů: 9
Velitel: Marek Krýcha
Velitel družstva: Miloslav Jírovec
Strojník: Milan Boška
Marek Krýcha
Hasič:

Roman Veselka
Lukáš Veselka
Jiří Čermák
Ladislav Zoch
Filip Veselka
Jakub Krýcha

Zásahové vozidlo: Škoda 706 RTHP CAS 25 (cisternová automobilová stříkačka)

CAS 25

Sbor dobrovolných hasičů Bušanovice

Starosta SDH: Miloslav Jírovec
Náměstek starosty: Marek Krýcha
Hospodář SDH: Roman Veselka
Velitel SDH: Marek Krýcha
Strojík SDH: Milan Boška
František Bušek
Jiří Čermák
   
Kontakt: Bušanovice 47
384 22 Vlachovo Březí

SDH Bušnovice

Sbor dobrovolných hasičů každoročně pořádá následující akce

30.4. - tradiční stavění máje

7.5. - lampionový průvod

první adventní neděle - rozsvěcení obecního vánočního stromu

5.12. - Mikuláš s andělem a čerty

Historie hasičských sborů na našem území sahá až do poloviny 19. století, kdy ještě za dob Rakouska Uherska vznikl v roce 1850 první Sbor dobrovolných hasičů v Zákupech na Českolipsku. Vznik byl reakcí tehdejších, převážně německých obyvatel na zvýšený počet požárů. Prvním ryze českým dobrovolným sborem byl sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech založený roku 1864. Velký nárůst vzniku dobrovolných hasičských sborů byl na konci 19. a začátek 20. století, tedy sborů, jejichž činnost po zřízení dotovaly města a obce a jejich členové, zpravidla místní obyvatelé, vykonávali tuto službu s obecními prostředky a dobrovolně.

V tomto období byl založen i sbor dobrovolných hasičů v Bušanovicích. Bylo to roku 1906 v hostinci u Jírovců. Dle zápisu z památní knihy dne 21. března 1906 se obecní úřad jednohlasně usnesl na zakoupení čtyřkolé stříkačky. 6. května pak vyzval starosta František Němec občany k založení hasičského sboru. 16. února 1907 se hasičský sbor zúčastnil prvního požáru v sousední osadě Benedě, kde shořelo obytné stavení i se stájemi. 20. srpna téhož roku se zúčastnil u požáru panské stodoly v Předslavicích. V letech 1908 – 1914 se hasičský sbor zúčastnil u dalších deseti požárů. V roce 1923 byl splacen dluh za zakoupenou čtyřkolou stříkačku. V roce 1956 byl sbor vybaven motorovou stříkačkou a starším automobilem Dodge. 19. července 1959 proběhlo otevření nové požární zbrojnice, která byla zbudována dobrovolnou prací členů a občanů v letech 1958 - 1959. V roce 1963 byl sbor vybaven dopravním prostředkem Tatra 805 a novou motorovou stříkačkou PPS16. Počátkem osmdesátých let bylo pořízeno požární vozidlo Škoda 706 CAS 25, které v roce 2016 díky přiděleným dotacím prošlo renovací a v roce 2017 bylo opatřeno novým lakem.

V  2013 byla provedeni oprava hasičské zbrojnice. Ve společenské místnosti nahradila podlaha z dlažby stávající dřevěnou podlahu napadenou houbou. Společenská místnost dále byla rozšířena o malou kuchyňku a sociální zařízení. Do garáží byla pořízena nová zateplená vrata. V roce 2014 byla oprava dokončena opravou fasády s novým nátěrem.