Menu
ObecBušanovice
rozšířené vyhledávání

O obci

Obec Bušanovice leží v malebné krajině Šumavského podhůří v severní části Prachaticka mezi Volyní (6,5 km JV) a Vlachovým Březím (4 km SSZ), 12,5 km SSZ od Prachatic. Počet obyvatel k 1.1.2022 byl 261 obyvatel žijících v obecních částech Bušanovice (540 m n.m.), Želibořice (534 m n.m.), Beneda (593 m n.m.), Dolní Nakvasovice (595 m n.m.) a Horní Nakvasovice (670 m n.m.). Katastrem obce protéká Černý potok, který spadá  do povodí řeky Blanice.

Historie obce

První zpráva o vsi Bušanovice pochází z roku 1314. Byla to jedna z mnoha starých svobodných královských osad. V roce 1490 se uvádí jako součást hlubockého panství a v roce 1552 byla odprodána Vilémovi z Rožmberka. V roce 1592 získali celé zdejší zboží Chřepičtí z Modlíškovic. Roku 1667 prodal Ctibor Václav Chřepický z Modlíškovic celé panství Tvrzice i se vsí Bušanovice Karlu Leopoldu Caretto-Millesimo a bylo tak připojeno k Vlachovu Březí.

V místní části Želibořice stávala v prostoru původního hospodářského dvora dnes již rozděleného na několik usedlostí , někdejší tvrz zdejších vladyků. První zmínka o Želibořicích se v písemných pramenech objevuje k roku 1329, kdy je zde doložen vladyka Bohuslav ze Želibořic (Bohuslaus miles de Zeliboricz). Po roce 1680 byla pobořená tvrz rozebrána při přestavbě hospodářského dvora a dodnes se z ní dochoval jen pozoruhodný pozdě gotický žulový sedlový portál s reliéfy mužské a ženské hlavy vytesanými pod nadpražím, který byl druhotně použitý jako vstup do sýpky.

V Dolních Nakvasovicích se narodil představitel typického jihočeského vesnického baroka Jakub Bursa (21.7.1813) - lidový umělec, zedník a představitel tvorby tzv. šráfuňků neboli profilovaných štuků, který na Prachaticku a Strakonicku vytvořil na zemědělských usedlostech, hospodách i řemeslnických dílnách honosné a výrazně tvarované štíty.