Menu
ObecBušanovice
rozšířené vyhledávání

Znak a vlajka

Znak

Znak barevný

Popis:
V modrém štítě stříbrné břevno se třemi modrými řeckými kříži. Nahoře dvě zlaté  odvrácené spirály, mezi nimi dva stříbrné řecké kříže pod sebou. Dole tři vyrůstající zlaté klasy

Vlajka

Vlajka barevná

Popis:
List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a modrý, v poměru 6:3:8. V horním pruhu dvě odvrácené, dole ukončené žluté spirály, mezi nimi dva bílé řecké kříže pod sebou. V prostředním pruhu tři modré řecké kříže a v dolním pruhu tři žluté obilné klasy vyrůstající z dolního okraje listu. Všechny figury ve střední části listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Symbolika

Samosprávnou obec Bušanovice tvoří pět částí - Beneda, Bušanovice, Dolní Nakvasovice, Horní Nakvasovice a Želibořice. Těchto pět částí obce je zařazeno do tří katastrálních území, což odpovídá i třem historickým vesnicím podle Indikačních skic Stabilního katastru z roku 1837, kterými byly Bušanovice (společně s Benedou a Želibořicemi) v rámci panství Vlachovo Březí, Dolní Nakvasovice v rámci panství Dub a Horní Nakvasovice, rovněž v rámci panství Dub.

Při nemožnosti navázání na historické pečeti dnešních částí obce Bušanovice byl znak navržen s vyjádřením historických památek na území obce:

  1. Venkovská usedlost, čp.27, Bušanovice: Na tuto památku, jejíž zjednodušená grafická reflexe představuje současný neoficiální symbol obce, a současně také na část obce Dolní Nakvasovice jako rodiště Jakuba Bursy, jihočeského lidového umělce, zedníka a představitele tvorby tzv. šráfuňků neboli profilovaných štuků, odkazují figury dvou spirál.
  2. Portál sýpky, čp.1, Želibořice: Na tuto památku na místě někdejší tvrze z 15. století odkazují figury tří obilných klasů, jejichž počet koresponduje s počtem historických vsí i počtem katastrálních území dnešní samosprávné obce. Jednoduchá figura břevna připomíná kamenný sedlový portál ze žuly, který se nachází v jihozápadní fasádě sýpky. 
  3. Kaple P. Marie, Horní Nakvasovice: Na tuto sakrální památku odkazuje figura (řeckého) kříže, která se v návrhu znaku objevuje v počtu pěti křížků, tzn. v počtu odpovídajícímu počtu pěti částí obce, přičemž křížky zároveň odkazují i na další kaple v jednotlivých částech obce (kaple jsou zasvěceny různým světcům, a proto byl zvolen obecný symbol kaple - křížek).