Vanocni stul s zivymi kvety_22. prosince 2016_predslavoce

Vánoční stůl s živými květy

Obce Předslavice, Čeprovice a Bušanovice srdečně zvou na
Vánoční stůl s živými květy
dne 22. prosince od 1800
ve „Víceúčelovém zařízení“ (Sokolovna) Předslavice.