Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Bušanovice

Dne 2. června 2016 od 19.00 hod.
se koná zasedání zastupitelstva obce Bušanovice.
Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření
  5. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015
  6. Závěrečný účet obce za rok 2015
  7. Různé
  8. Usnesení a závěr