Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Bušanovice

2. Důvod a způsob založení

Obecní úřad vznikl na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). Svoji činnost vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Starosta obce:

Miroslav Beránek

tel.: 724 113 581
e-mail: Obec.Busanovice@seznam.cz

Místostarosta obce:

Rudolf Zimmermann

tel.: 777 105 079

4. Kontaktní spojení

Adresa:

Obec Bušanovice
Bušanovice 47
384 22 Vlachovo Březí

Úřední hodiny:

Pondělí 900 – 1300
Úterý 900 – 1500
Středa 900 – 1700
Čtvrtek není úřední den
Pátek 800 – 1200

Telefonní čísla:

pevná linka: 388 320 208

Adresa internetové stránky:

www.busanovice.cz

Další elektronické adresy

e-mail: Obec.Busanovice@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat

Běžný účet obce, číslo účtu: 5320281/0100
Komerční banka, a.s.

6. IČO:

00582999

7. DIČ:

CZ00582999

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok najdete na:

www.busanovice.cz

9. Žádost o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Obecní úřad Bušanovice
Bušanovice 47
384 22 Vlachovo Březí
pevná linka: 388 320 208

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Bušanovice
Bušanovice 47
384 22 Vlachovo Březí
pevná linka: 388 320 208

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
najdete zde: stáhnout

12. Formuláře

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

www.portal.gov.cz/portal/obcan/

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

www.portal.gov.cz/portal/obcan/

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
Najdete zde: stáhnout

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nemá stanoven sazebník.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací najdete na:

www.busanovice.cz

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

  • Mateřská škola Bušanovice