Dokumenty

Dotační program na DČOV
stáhnout výzvu k podání žádosti
stáhnout smlouvu o poskytnutí dotace
stáhnout vyúčtování dotace
stáhnout žádost o poskytnutí dotace
stáhnout pravidla dotačního programu

Územní plán od 2018 stáhnout

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek stáhnout

Povinně zveřejňované informace stáhnout

Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stáhnout