Menu
ObecBušanovice
rozšířené vyhledávání

Oznámení, výzva k předkládání žádostí o podporu

program Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme" pro podporu dětí a poživatelů starobního, vdovského nebo invalidního důchodu

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že je v rámci vyhlášeného programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme" možno prostřednictvím obecního úřadu podávat žádosti za účelem podpory dětí z Jihočeského kraje a poživatelů starobního, vdovského nebo invalidního důchodu.

Tento dotační program je konkrétním příspěvkem Jihočeského kraje k podpoře rodin s dětmi a poživatelů důchodů s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a razantně se zvyšujícím nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb (vzrůstající ceny energií, vzrůstající hypoteční úroky, ceny nájmů, dopravy, potravin atd.).

V rámci programu jsou vyhlašována dvě opatření:

  1. Podpora dětí s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje do dovršení 3 let věku (max. 2,99 let k 1. 8. 2022) nebo dětí pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku (max. 7,99 let) ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto děti nevyužívají pobytové sociální služby. Maximální výše dotace na podporovanou osobu je 4tis. Kč.
  2. Podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby. Maximální výše dotace na podporovanou osobu je 4tis. Kč, v případě samostatně žijícího poživatele důchodu. V případě více poživatelů důchodu žijících ve společné domácnosti je maximální výše dotace na podporovanou osobu 3 tis. Kč

Opatření č. 1 - Podpora dětí:

• Dotace v tomto dotačním programu může být požadována pouze na podporu:

  • dětí do dovršení věku 3 let,
  • dětí, které pobírají příspěvek na péči do dovršení věku 8 let, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby

• Podporovány budou děti ve společné domácnosti, v níž je:

  • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti2 ve výši maximálně 13 000,-Kč včetně.

• Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři přílohy č. 6 Pravidel)

• Je vyloučen souběh podpory dítěte pobírajícího příspěvek na péči do dovršení 8 let v tomto dotačním programu a v dotačním programu na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (3 - 19 let).

Opatření č. 2 - Podpora poživatelů důchodu:

• Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, kteří:

  • pobírají příspěvek na bydlení nebo
  • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000,- Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000,-Kč měsíčně,
  • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími osobami, a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000,- Kč.

• Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován v případě pobírání dávek „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“ potvrzením z úřadu práce (příloha č. 6 Pravidel). U dětí, které pobírají příspěvek na péči do dovršení věku 8 let, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby, musí být pobírání příspěvku doloženo potvrzením od úřadu práce (Příloha č. 6 Pravidel).

• Nárok na podporu ze strany poživatelů důchodů je v případě pobírání dávek „Příspěvek na bydlení“ prokazován potvrzením z úřadu práce.

• Pokud není ve společné domácnosti, kde žije podporovaná osoba, pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“, je nárok na podporu prokazován výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři žádosti o podporu (Příloha č. 7 Pravidel).

• Jednotlivé doložené příjmy budou vykázány na stanoveném formuláři žádosti o podporu (Příloha č. 7 Pravidel), na kterém bude také potvrzeno splnění posuzované hranice měsíčního průměrného čistého příjmu na člena společné domácnosti. Údaje uvedené v žádosti o podporu musí být pravdivé a odpovídající skutečnosti. Žádost o podporu musí být doložena výše uvedenými doklady.

 

Další podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech dotačního programu a jeho přílohách (www.kraj-jihocesky.cz)

Podání žádostí o dotaci obecního úřadu je možné do 16.1.2023 (v úředních hodinách obecního úřadu).

 

 Miroslav Beránek, starosta obce

Datum vložení: 14. 11. 2022 11:13
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2022 13:24
Autor: Správce Webu

Aktuálně

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
2
2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt pro příspěvky

logo