Zmena uzemniho planu Busanovoce

Změna územního plánu Bušanovice

Vaše požadavky jsou přijímány na Obecním úřadě do 13. března 2016

Pokud uvažujete o změně využití vašich pozemků v územním plánu (zástavba, zalesnění, výstavba rybníka, etc.), podejte své návrhy na Obecní úřad osobně
nebo telefonicky: 724 113 581.

Zmena uzemniho planu Busanovoce