Nebezpečný odpad

Přistavení kontejnerů v pátek 21. října 2016
Odvoz kontejnerů v pondělí 24. října 2016

Kontejnery v Dolních Nakavasovocích za hřoštěm a v Bušanovicích u kulturního domu.