Kontejner na nebezpečný odpad

Na místa obvyklá bude v obci přistaven kontejner
na nebezpečný odpad

  • přistavení kontejneru v pátek 6. května 2016
  • odvoz kontejneru v pondělí 9. května 2016

Pro využití celého objemu kontejneru a také z důvodu, aby se dostalo na co největší počet zájemců o tuto službu, žádáme občany, aby odpad do kontejneru neházeli, ale ukládali a předešli tímto skutečnosti, že kontejner bude zdánlivě plný, ale fakticky prázdný (nevyužitý).