Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č. 1/2020 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu stáhnout

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku o místním poplatku z pobytu stáhnout

Vyhláška č. 3/2019 – o místním poplatku za psy stáhnout