Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č. 1/2017 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu stáhnout

Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku stáhnout

Vyhláška č. 2/2010 – o místním poplatku za psy stáhnout

Vyhláška č. 1/2010 – o místním poplatku za odpady stáhnout

Vyhláška FÚ – vyměření daně z nemovitosti na rok 2010 stáhnout

Vyhláška č. 2/2008 stáhnout

Vyhláška č. 1/2007 stáhnout