Busanovice_header1

Dokumenty

Plán inventur obce Bušanovice pro rok 2016 stáhnout

Příkaz k provedení fyzické a dokladové inventury za rok 2015 stáhnout

Návrh rozpočtu na rok 2016 – Bušanovice stáhnout

Návštěvní a provozní řád víceúčelového hřiště stáhnout

Cena samovýroby dřeva stáhnout

Hodnotící zpráva stáhnout

Smlouva o dílo stáhnout

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek stáhnout

Veřejná vyhláška – změna č. 1 Územního plánu Bušanovice stáhnout

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Bušanovice stáhnout

Problémový výkres – lokalita č. 1 stáhnout

Problémový výkres – lokalita č. 3 stáhnout

Výroční zpráva – 2010 stáhnout

Výroční zpráva – 2009 stáhnout

Výroční zpráva – 2008 stáhnout

Výroční zpráva – 2007 stáhnout

Povinně zveřejňované informace stáhnout

Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stáhnout

Návrh licenční smlouvy dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stáhnout